Арх. локалитет - Црквиште - Мородвис

Црквиште — археолошки локалитет во центарот на селото Мородвис, Општина Зрновци, близу Кочани. Претставува составен дел на стариот римски град Моробиздон (Мороздвизд, Форомиздос, Форомендис). Овој град во средновековните пишани документи од XI и XII век се споменува како голем град и епископско седиште во Брегалничкиот регион. Повеќе…

Фондација Кирил Трајковски – Линк