Црква „Св. Никола“ - Косел (стара)

Свети Никола — главна селска и средновековна црква во охридското село Косел. Црквата е прогласена за заштитен споменик на културата на Македонија. Црквата потекнува од XV век. Повеќе…