Црква „Св. Димитриј“

Свети великомаченик Димитриј Мироточив — македонски православен храм, кој се наоѓа во стариот дел на градот Охрид, недалеку од Горна порта, на излезот од дворот на црквата Св. Богородица Перивлепта од левата страна, веднаш до Галеријата на икони. Се вбројува во редот на помалите охридски цркви кои се изградени и живописани во XIV век. Не се сочувани историски податоци за изградбата на оваа еднокорабна црква со тристрана олтарна апсида. Фрескоживописот е поделен во три зони и е дело на непознат зограф со високи уметнички квалитети. Карактеристичен за оваа црква е и “Големиот змиски крст”, кој потекнува од XVII век.