Куќа на ул. Тошо Арсов бр.62

Индивидуален станбен објект – Градска архитектура припаѓа на единствен сочуван кварт во централното градско подрачје.