Саат кула - Штип

Саат-кулата во Штип — времемерно здание во градот Штип. Претставува заштитен споменик на културата.
Била изградена како кула-стражарница, односно како станбено-одбранбена кула, која подоцна била адаптирана во саат-кула. Повеќе…