Родна куќа на Народниот херој Ванчо Прќев

Ванчо Прке бил роден во селото Сермен, Гевгелиско. Мајка му, сиромашна вдовица го дала во Штип во друго семејство.[2] Во Штип завршил гимназија, а потоа студирал на Техничкиот факултет во Белград (од 1939), каде што станал член на КПЈ (во 1941). Повеќе…