Родна куќа на Народниот херој Славчо Стојменски

Славчо Стојменски (16 октомври 1921 – 17 август 1943) — учесник во НОВ, народен херој на Југославија. Загинал во борба против бугарската фашистичка полиција на 17 август 1943 година, кога во Штип се одржувал состанок на Обласниот комитет на КПМ. Повеќе…