Куќа на ул. К. Мисирков бр.45

Куќа во која престојувал Гоце Делчев додека бил учител во Ново Село.