Куќа на ул. Н.Карев бр.2 - ст. ад. ул. К. Мисирков бр.35

Срушена - непостои