Училиште во кое учителствувал Гоце Делчев во Ново Село

Училиште во кое Гоце Делчев бил учител. Денес во зградата е сместен ректоратот на Универзитетот Гоце Делчев во Штип.

Во дворот на црквата ,,Св. Богородица” во Ново Село се наоѓа училиштето во кое македонскиот револуционер Гоце Делчев работел како учител. Веднаш до училиштето е и куќата во која живеел во тоа време. Училиштето ,,Гоце Делчев” се реновира и во него ќе биде сместен Ректоратот на Универзитет „Гоце Делчев”. Повеќе…