Куќа на М. Тито бб, соп. Сеизов Љупчо

Индивидуален станбен објект – Градска архитектура. Потекнува од 1935 година и представува станбен објект, градска архитектура од класичен тип. Објектот е ставен под заштита бидејки е сочуван како дел од стара чаршија и припаѓа на единствен сочуван кварт во централното градско подрачје.