Магаза ул. Иво Рибар Лола бр.54

Објектот е приватна сопственост. Објектот е граден при крајот на 19 век.