Куќа на ул. Маршал Тито бр.20

Индивидуален станбен објект – Градска архитектура припаѓа на единствен сочуван кварт во централното градско подрачје.