Куќа на ул. Кузман Јосифовски бб

Индивидуален станбен објект – Градска архитектура припаѓа на единствен сочуван кварт во централното градско подрачје.