Куќа на ул.”Тошо Арсов” бр.2,4,8 и ул.”Маршал Тито” бр. 2

Индивидуален станбен објект – староградска архитектура. Објектот е изграден во шеесетите години на XIX век и е лоциран во близина на градската црква и музејската зграда со кои формира и амбиентална целина.