Кучук Емир Султанов Mост, река Брегалница

Емир Ќучук Султановиот мост познат и само како Камен мост, претставува камен лаков мост кој ја премостува Брегалница кај Штип. Повеќе…