Стамбени објекти на ул. Гоце Делчев бр.31,бр.33,бр.41 и бр.45

Списокот на заштитени културни добра состојба до 31.12.2012 на Министерството за култура овие објекти се наоѓат во списокот. Според дописот кој го добив од Управата за заштита на културно наследство за овие објекти нема решение за заштитено културно наследство.