Безистен

Во центарот на градот Штип се наоѓа Безистенот кој по својата архитектура се издвојува од околните згради, особено сега меѓу новоградбите. Времето на неговото градење е непознато. Отсуството на декоративни елементи по неговите фасади, кои најчесто можат да укажат на една одредена епоха, во овој случај ја отежнаа задачата за поблиско датирање на овој објект. Повеќе…