Саат-кула

Саат-кулата во Охрид — времемерно здание во градот Охрид. Висока е 12 метри.
Старата саат-кула поседува едноставна архитектура. Се издига на еден раб на малата падина на Градскиот пазар и црквата „Св. Богородица Каменско“ во месноста Дебој.
Била изградена од скадарецот Чавуш Дере Сулејман-ага во 1726 година.
Саат-кулата е вгнездена во зеленилото на Бајрот. Кулата се наоѓа во источниот дел на Самоиловата тврдина, во месноста Дебој, Месокастро. Повеќе…