Зграда на Радио Охрид

Зграда на Радио Охрид — стара куќа во градот Охрид, прогласена за културно наследство на Македонија. Позната е како објектот во кој работело Радио Охрид од 1980, па сè до неговото затворање во 2016 г. Градбата е ссместена на чаршиската улица „Свети Климент Охридски“ бр. 4, близу плоштадот „Крушевска Република“ со Стариот чинар. Изградена е на почетокот на XX век од непознати мајстори во неокласичен стил. Повеќе…