Црква „Св. Никола Чудотворец“

Ова е статија за една од неколкуте цркви во Охрид посветени на Свети Никола. За другите видете Црква „Св. Никола Болнички“, Црква „Св. Никола“ и Црква „Св. Никола Геракомија“ Света Никола Чудотворец – Челнички — македонска православна црква која се наоѓа во Охрид, во близина на Св. Богородица – Челница. Изградена е врз остатоци на ранохристијански храм. Била обновувана и сликана со фрески во текот на повеќе векови. Се вбројува меѓу ретките галерии, каде е сочувано ѕидно сликарство во фрагменти во распон од XI до XIV век и натаму. Повеќе…