Црква „Мали Свети Врачи“

Свети Кузман и Дамјан попозната како Мали Свети Врачи — македонски православен храм во Охрид. Се наоѓа веднаш под црквата Св. Константин и Елена, во непосредна близина црквата „Пресв. Богородица Челница“. Нема податоци за времето на подигањето на црквата бидејќи е уништен поголемиот дел од фрескоживописот. Најпозната икона од оваа црква е претставена на аверсот од банкнотата на 1000 денари. Повеќе…