Црква „Св. Климент Охридски“

Свети Климент Охридски позната како Мал Свети Климент — македонски православен храм, кој се наоѓа помеѓу куќите во срцето на стариот дел на градот Охрид на улицата Методи Патчев веднаш над познатата Куќа на Робевци. Оваа црква припаѓа на малите еднокорабни охридски цркви од XIV век. Фрескосликарството на непознатиот локален зограф е едно од подобрите остварувања во Охрид. Треба да се спомене дека во XIV век, кога манастирот “Свети Пантелејмон” е претворен во џамија, моштите на св. Климент се пренесени токму во оваа црква.