Магаза на Адиљ

Магаза на Адиљ или Магаза на Арнауд — магаза во градот Охрид, прогласена за значајно културно наследство на Македонија. Градбата е сместена на чаршиската улица „Свети Климент Охридски“ бр. 16, на раскрсницата со ул. „Климентов Универзитет“. Изградена е во 1883 година од непознати мајстори. Повеќе…