Куќа на Бојаџиеви

Куќа на Бојаџиеви — стара куќа во градот Охрид прогласена за значајно културно наследство на Македонија како особен претставник на македонската староградска архитектура. Куќата се наоѓа во маалото Варош, на улица „Илинденска“ бр. 39 (стара адреса: „Маршал Жуков“ бр. 31), северно од црквата „Св. Варвара“. На север е залепена за Куќата на Димзови, која исто така е споменик на културата. Повеќе…