Куќа на Крапчевци

Куќата на семејството Каневчеви (Крапчевци) ― староградска куќа во Охрид, заведена како Културно наследство на Македонија под името Куќа на ул. „Маршал Толбухин“ бр. 2. Куќата се наоѓа веднаш на југ од црквата Св. Софија. Повеќе…