Куќа на Климент Талев

Куќа на Климент Талев — стара куќа во градот Охрид прогласена за културно наследство на Македонија. Градбата е заведена како Споменик на културата под називот Куќа на ул. „Климент Охридски“ бр. 66. Куќата е сместена на чаршиската улица „Свети Климент Охридски“ бр. 60. Изградена е во периодот меѓу двете светски војни од непознати мајстори. Повеќе…