Куќа на Кадри Шех

Куќа на Кадри Шех — стара куќа во градот Охрид. Како дел од комплексот на теќето „Зејнел Абедин-паша“ прогласена за културно наследство на Македонија. Куќата на Кадри Шех е сместена на средишно место на Чаршијата на улица „Гоце Делчев“ бр. 8 и доминира на плоштадот со Стариот чинар. Повеќе…