Арх. локалитет Баргала - Козјак

Античкиот град Баргала се наоѓа на 12 км североисточно од Штип, во во близината на Горни Козјак, крај Козјачка Река во подножјето на планината Плачковица. Локалитетот, до кој води асфалтен пат, може да се посети и во вечерните часови, бидејќи тој е целосно осветлен. Името Баргала е од тракиско потекло, а неговото етимолошко потекло се врзува за реката Брегалница Повеќе…