Ески амам

Ески амам (во прев. Стара бања) — поранешен амам во градот Охрид. Ова е еден од двата зачувани амама во Охрид (заедно со Воска амам) и претставува значаен споменик на османлиската архитектура во градот, прогласен за културно наследство на Македонија.
Амамот е сместен на бул. „Македонски Просветители“ бр. 1 (порано „Борис Кидрич“), денес во склоп на трговскиот центар „Амам“ наречен по него. За споменик на културата е прогласен на 28 март 1968 година.