Дрво Кочеџик

Веднаш пред црквата „Св. Богородица Перивлепта“ во старото охридско јадро, пред некогашното училиште „Св. Климент Охридски“, вековниот кочеџик претставува свидетел на охридскиот непокор и опстојување. Ова дрво кое се наоѓа пред денешната зграда на Дебарско – кичевската епархија, е засадено во далечната 1886-та година во чест на првоучителот Методиј. Повеќе тука и тука