Антички театар

Антички театар — римски театар и археолошко наоѓалиште од крајот на III век до почетокот на II век п.н.е. во градот Охрид, Македонија. Античкиот театар е сместен во подножјето на источната косина на повисокиот охридски рид, под Самоиловата крепост, во непосредна близина на еден од главните влезови во Стариот град, Горна Порта. Повеќе…