Објект на ул. Гоце Делчев бр.55 и бр.57

Објект – Стара градска архитектура.