ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН

ЗАШТИТЕНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

Заштитеното културно наследство на Македонија

Портал за промоција и популаризирање на заштитеното културно наследство на Македонија со представување на заштитените добра на интерактивни мапи поделени по плански региони. Порталот користи најнови техники и технологии за представување и промоција како дигитално позиционирање на Интерактивни Мапи, Текстови и слики од сите објекти, Електронски изданија во форма на Електронски книги и др. 

Овие активности се подржани преку одобрен проект на Министерството за култура. Засега има одобрено средства за представување на Источниот плански регион, а во план е реализација на сите плански региони во Македонија во зависност од одобрените средства. Сите активости ќе бидат представени на овој електронски портал.

Составен дел на овој портал се и ИНТЕРАКТИВНА МАПА, FLIPBOOK БРОШУРА и PDF БРОШУРА за Источниот Плански Регион. Мапата и Брошурата со соодветни линкови се поврзани со артиклите представени на порталот. 

Покрај од менито, со кликнување на секоја од сликите може да ги погледате објектите кои се заштитено културно наследство на секоја општина.,

ОПШТИНА ШТИП

Заштитено културно наследство во Општина Штип

ОПШТИНА КАРБИНЦИ

Заштитено културно наследство во Општина Карбинци

ОПШТИНА КОЧАНИ

Заштитено културно наследство во Општина Кочани

ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Заштитено културно наследство во Општина Зрновци

ОПШТИНА Пехчево

Заштитено културно наследство во Општина Пехчево

ОПШТИНА бЕРОВО

Заштитено културно наследство во Општина Берово

ОПШТИНА ВИНИЦА

Заштитено културно наследство во Општина Виница

ОПШТИНА Делчево

Заштитено културно наследство во Општина Делчево

ОПШТИНА ПРОБИШТИП

Заштитено културно наследство во Општина Пробиштип

РЕГИОНИ ВО МАКЕДОНИЈА

Источен плански  регион претставува територијална единица во рамките на Република Македонија и го сочинуваат 11 општини: Берово, Пехчево, Делчево, Македонска Каменица, Виница, Зрновци, Кочани, Чешиново-Облешево, Пробиштип, Карбинци и Штип.  Овој регион зафаќа површина од 3537 км2 на која живеат 181.858 жители.

знаменитости и локалитети

ИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН – Општини: Берово, Пехчево, Виница, Делчево, Кочани, Зрновци, Пробиштип, Штип, Карбинци

Источен Плански Регион - Интерактивна Мапа

ЗАШТИТЕНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

Кликни на сликата или овде за да разгледаш детали од интерактивната мапа.
Представување и промоција на проектот

Овој  проект е изработен со употреба на најмодерни технолошки алатки и решенија за промоција и популаризирање на заштитеното културно наследство на Македонија и поради тоа неговата видливост е огромна бидејки е постојано представен на интернет пред најшироката публика. Верувам дека досега не е реализиран сличен проект ниту кај нас ниту во овој дел на Европа.

Бидејки најважно кај секој проект од културата е неговот представување и промоција на пошироката јавност, со гордост и задоволство може да објавам дека покрај одличното представување на проектот, проектот има и одлична промоција и одлично е прифатен и е посетуван од сите страни на светот.

На сликите подолу може да се види дека Порталот за промоција и популаризирање на заштитеното културно наследство на Македонија е посетуван од посетители од сите континенти во светот: Америка, Канада, Европа, Балканот, Африка, Русија, Кина и Австралија.

Повелете погледајте од каде доаѓат посетителите на слики од: СВЕТ, ЕВРОПА и МАКЕДОНИЈА.

Слика:  Посети од СВЕТ

Слика: Посети од ЕВРОПА

Слика: Посети МАКЕДОНИЈА

Расплагам со техничка можност податоците од овие слики пред надлежните да ги представам и на интерактивна мапа од каде може да се видат повеќе детали и од каде точно доаѓат посетителите.

Верувам дека ова е можеби еден од најдобро презенираните и промовираните проекти од многуте проекти кои ги потпомага и финански подржува Министерствоото за Култура на Македонија.

Забелешка од реализаторот на проектот

Идеен творец и реализатор на овој проект сум јас Тодор Пановски дип. ел. инженер од Кочани со повеќегодишно работно искуство како – Независен Маркетинг и IT експерт, консултант и советник

Им се извинувам на сите доколку ненамерно имам направено некаква грешка при изработката или одбележувањето на локациите во проектот. Однапред благодарам за укажување на секоја грешка или сугестија и сум подготвен секоја грешка дај ја поправам за најкратко време. Исто така би бил благодарен доколку добијам информации за локациите кои што не успеав да ги пронајдам. Пронаоѓањето на локациите на објектите и археолошките локалитети е вршено со одење на лице место на секоја локација дури и на недоволно пристапни терени и користена е помош единствено од локалното население.

При изработката на проектот  добив помош единствено од Музејот на Виница, за што посебно сум им благодарен. Не добив помош од ниту една институција во државата, а побарав од неколку. 

Добив дури и подсмешливи забелешки во стилот кој им дозволил на „аматери“ да се занимават со ваква работа.

Одговорните во министерството за култура и посетителите се тие кои ќе отценат дали се работи за проект сработен од  „аматер“ или од ВРВЕН ПРОФЕСИОНАЛЕЦ во својата област.